تا ... قاف

یادداشت‌های حمیدرضا شاه‌نظری

تا ... قاف

یادداشت‌های حمیدرضا شاه‌نظری

۲ مطلب در تیر ۱۳۹۳ ثبت شده است

فتنه 18 تیر 1378 را می توان از دو منظر نگاه کرد. یک منظر نگاه به تلخی ها و زشتی های رخ داده در آن و آسیب هایی است که بازیگران و بازیگردانان آن به دنبال وارد آوردن به حقیقت الهی انقلاب اسلامی بودند و تلاش کردند تا با بهانه اعتراض دانشجویی به چهره انقلاب اسلامی چنگ زده و کینه تاریخی خود را عقده گشایی کنند. اما این حادثه واجد وجه مثبتی هم بود. امتداد حوادث 18 تیر منتهی به روز 23 تیر شد که در آن مردم انقلابی ایران با خلق حضوری با بصیرت و شورانگیز، حماسه ای جاودانه آفریدند. از این روی چرایی رخداد 23 تیر 1378 نیز نیازمند واکاوی است.

حمیدرضا شاه نظری
۲۳ تیر ۹۳ ، ۰۳:۱۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۵ نظر

15 سال از فتنه تلخ تیرماه 1378 می گذرد. حادثه ای که ابعاد گوناگون آن همچنان نیازمند تحلیل و واکاوی است. تاکنون تحلیل های گوناگونی از این فتنه خصوصاً از جنبه بررسی عملکرد کنشگران سیاسی و اقدامات جریان تجدیدنظرطلب مستقر در دولت وقت شده است ولی کمتر به چرایی رخداد آن در فضای دانشگاهی و دانشجویی پرداخته شده است. در این نوشتار تلاش می شود تا به زمینه های گفتمانی شکل گیری فتنه فوق در فضای دانشگاهی پرداخته شود.

حمیدرضا شاه نظری
۱۸ تیر ۹۳ ، ۰۳:۰۷ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر